En decemberhälsning

Då har vi kommit en bra bit in i december och det är dags för en kort uppdatering från oss i styrelsen. Granen står på gården, det börjar bli kallare, allt är som det brukar… nästan. Ett litet virus gör förstås situationen annorlunda för många av oss – kanske kan du inte träffa släkt och vänner som annars vid denna tid.

Just av den anledningen har vi i år låtit trädgårdsmöblerna stå kvar i decembernatten – kanske för en utomhusglögg med vänner och avstånd?

I juletid passar vi också gärna på att påminna om tända ljus – och att släcka! Och har du redan tänkt tanken – passa på att kolla dina brandvarnare. Fungerar de även i år? På samma tema passar vi också på att påminna om det som är lätt att glömma: barnvagnar får inte finnas i trapphuset – inte ens en liten stund, detta av brandsäkerhetsskäl. Påminn också vänner och bekanta. Minnesgoda grannar minns att vi i många omgångar utrett var vi skulle kunna placera ett barnvagnsförråd – alltid med samma resultat, det finns tyvärr inga bra alternativ. Därför har vi nu till hjälp, monterat ramper för cyklar och barnvagnar.

Funderar du på att renovera din lägenhet? Vi påminner om att det på hemsidan finns information till stöd och guide. Vi kommer under tidig vår att uppdatera föreningens regler något, så går du i förbättringstankar, håll utkik.

Kanske saknade du (nå ja) dina avgiftsavier en stund? Då vår ekonomiska förvaltare omorganiserar, byter de processer men nu ska avierna vara på plats. Framledes kommer avierna också, istället som nu en gång/kvartal, att levereras varje månad.

Till sist – styrelsen önskar dig några riktigt sköna helger så småningom.

//Bosse, Astrid, Lena, Johanna, Marion, Daniel, Monica och Erika

Hej alla! Mörkret sänker sig över gården – här lite upplysning

Vi, styrelsen, tänkte det är dags att berätta kort om vad som är på gång i vår förening. Vi jobbar på med ett antal frågor, många är vanlig drift men också några specialinsatser. Förutom att också på detta sätt hälsa nya medlemmar välkomna, vill vi påminna dig om att du är varmt välkommen att prata med någon av oss i styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

OM SOTNINGEN 28-29/10
Strax är det dags för sotningen som aviserat via mail. I dagarna kommer också info i brevlådan direkt från Stockholms 2:a Sotningsdistrikt. Har du valt att inte lämnat nyckel – glöm inte att vara hemma onsdagen den 28e och torsdagen den 29e oktober. Föreningen står för kostnaden och vi har nu en komplett lista över eldstäder, tack för hjälpen!

OM FASTIGHETSSKÖTSEL
Vår fastighetsskötare från Fastighetsägarna har fått nya uppdrag så nu har vi hälsat Hasse välkommen till vår förening – han har bekantat sig med våra hus och gör sina ronderingar varannan vecka.

För att minimera störningar från belysningen på gården har vi ändrat sensorfunktion. Tidigare styrdes belysningen via ljud från trappen vilket gjorde att störande ljus kom in i lägenheterna onödigt ofta. Nu har vi placerat sensorerna på gården för att tända när det verkligen behövs. Brinntid är ännu inte optimal, inte heller känslighet. Vi ser över det med Fastighetsägarna. Vi överväger också tilläggsbelysning som på många andra gårdar – mjukt ljus som alltid är tänt när det är mörkt ute.

Vi är många som cyklar, eller har andra otympligheter med oss in via portarna och vi har sett innerdörrarna bli allt mer slitna. Därför har vi beslutat montera metallskydd. Dessa var på plats en kort stund men då vi inte blev riktigt nöjda, fortsätter vi jobba på detta. Vi ska också be er låta minst en dörr stå öppen via hake för att minska klämrisk och göra det lätt att komma in.

I många omgångar har frågan om barnvagnsförråd varit uppe. Frågan är grundligt utredd och det finns helt enkelt ingen fungerande plats. Nu griper vi ann frågan från annat håll. Vi monterar ”ramp” i trappen på Maria Prästgårdsgata.

För att sotare och andra underhållsarbetare ska komma ut på vårt tak använder de en vindslucka. Den undermåliga stegen är nu ersatt med en ny, trygg och brandsäker. Vi har också under lång tid haft en felaktigt dragen avluftningskanal. Detta är nu avhjälpt.

OM BRANDSKYDD
I fastigheterna har vi rökluckor för att vädra ut eventuell brandrök via takfönster. Styrknapparna till dessa sitter nu rätt, längst ner i trappen. Bra att notera: Detta är INTE ett brandlarm kopplat till brandkåren. Brinner det: RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK i rätt ordning. (här är länk till brandskyddsföreningen) Vi har också via vårt SBA-avtal (systematiskt brandskyddsarbete) ett antal mindre åtgärder som genomförs i dagarna.

OCH SÅ NÅGRA ORD OM SOPOR, CYKLAR & HISSEN…
En stilla påminnelse – det är viktigt att följa instruktionerna i vårt grovsoprum på Maria Präst. Här kan du läsa mer. Om vi lägger grovsopor utanför behållarna, på fel plats eller till exempel lämnar tomglas eller färgburkar där, betalar vi extra för hämtningen. Glas, metall och plast slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan, Sankt Paulsgatan eller Högbergsgatan. Där finns även återvinning för papper och kartong.

Vi passar också på att påminna dig om att – av flera anledningar – alltid skicka ner hissen till bottenvåningen. Avslutningsvis ska vi också be dig som för säsongen inte längre cyklar att ta ner din cykel till cykelrummet. Med detta sagt önskar vi i styrelsen er en fin fortsättning på hösten.

Bosse, Monica, Lena, Astrid, Johanna, Erika, Daniel och Marion

Hej grannar!

En sommarhälsning från oss i styrelsen. Vi har haft vårt andra möte i vår nya konstellation och tar nu en paus under sommaren för att åter ses i augusti. Här följer kort info om stämman, styrelsen och vad som är på gång i fastigheten.

Stämma & styrelse

Vi påminner om att du här hittar handlingarna inklusive protokoll från årets stämma. På stämman valdes en ny styrelse och valberedning. Här hittar du oss inklusive kontaktuppgifter.

Till vardagen hör löpande underhåll men några större insatser är värda att nämna. Som ni vet har mycket varit på gång i föreningen där vi följer vår plan.

Hiss & fönster
Som nämnts på stämman har vi under verksamhetsåret rustat hissen på Maria Präst och nu är också fönsterrenoveringen klar så när som på bättringar.

Brandskydd
Som en del i vårt brandskyddsarbete har vi renoverat styrningen till rökluckorna samt korrigerat placering. Vi avvaktar eventuella ytterligare förslag efter den SBA (systematiskt brandskyddsarbete) som genomförts. Vi passar också på att påminna dig om att kontrollera dina brandvarnare.

Energideklaration och radonmätning
Vi har under våren upprättat en energideklaration och via den fått förslag till åtgärder. Vi har också genomfört en ny radonmätning. Vi återkommer när vi fått resultatet.

Tvättstugan

Vi har nyligen bytt en av våra tvättmaskiner i förtid.

Ett riktigt skyfall…

Som ni kanske märkte tokregnade det för någon vecka sedan – ett regn med konsekvenser. Ett stuprör på Björngårdsgatan drogs ner av trycket. Där av fasadklättrare som akut åtgärdade dagen efter. Efter regnet uppdagades också vatten i lokalen under gården. Detta utreds för stunden och vi upprättar ett försäkringsärende.

Kontakta oss gärna

Du kan alltid höra av dig till styrelsen såklart om du har frågor eller förslag. Maila oss i styrelsen.

Med detta vill vi önska en fin fortsatt sommar,
Hälsningar styrelsen Brf S:t Göran 3

Fönsterrenoveringen nu avslutad, tack för gott samarbete

– meddela eventuella anmärkningar senast 17 juni

Vi har nu genomfört slutbesiktning och konstaterat att arbetet är väl utfört. Dock kan efterjusteringar eventuellt behövas. Vi rekommenderar därför att ni kontrollerar alla era nyrenoverade fönster, framför allt de övre, så att de går att öppna utan att ta i, se också efter om det eventuellt finns klämskador eller om färg fastnat och släppt.

Under arbetets gång har Penselkompaniet samtidigt passat på att förbättra fönstermålningen mot gården inom garantitiden (renoveringen 2017). Vi har samtidigt förstärkt säkerhetsskyddet och bytt vädringshakarna på samtliga fönster i båda trapphusen.

Om det finns något i samband med målningen att anmärka på så måste du kontakta styrelsen via e-post brfsanktgoran3@gmail.com senast den 17 juni.

Tack alla för gott samarbete under perioden!

Ha det gott/
Styrelsen