Hej grannar!

En sommarhälsning från oss i styrelsen. Vi har haft vårt andra möte i vår nya konstellation och tar nu en paus under sommaren för att åter ses i augusti. Här följer kort info om stämman, styrelsen och vad som är på gång i fastigheten.

Stämma & styrelse

Vi påminner om att du här hittar handlingarna inklusive protokoll från årets stämma. På stämman valdes en ny styrelse och valberedning. Här hittar du oss inklusive kontaktuppgifter.

Till vardagen hör löpande underhåll men några större insatser är värda att nämna. Som ni vet har mycket varit på gång i föreningen där vi följer vår plan.

Hiss & fönster
Som nämnts på stämman har vi under verksamhetsåret rustat hissen på Maria Präst och nu är också fönsterrenoveringen klar så när som på bättringar.

Brandskydd
Som en del i vårt brandskyddsarbete har vi renoverat styrningen till rökluckorna samt korrigerat placering. Vi avvaktar eventuella ytterligare förslag efter den SBA (systematiskt brandskyddsarbete) som genomförts. Vi passar också på att påminna dig om att kontrollera dina brandvarnare.

Energideklaration och radonmätning
Vi har under våren upprättat en energideklaration och via den fått förslag till åtgärder. Vi har också genomfört en ny radonmätning. Vi återkommer när vi fått resultatet.

Tvättstugan

Vi har nyligen bytt en av våra tvättmaskiner i förtid.

Ett riktigt skyfall…

Som ni kanske märkte tokregnade det för någon vecka sedan – ett regn med konsekvenser. Ett stuprör på Björngårdsgatan drogs ner av trycket. Där av fasadklättrare som akut åtgärdade dagen efter. Efter regnet uppdagades också vatten i lokalen under gården. Detta utreds för stunden och vi upprättar ett försäkringsärende.

Kontakta oss gärna

Du kan alltid höra av dig till styrelsen såklart om du har frågor eller förslag. Maila oss i styrelsen.

Med detta vill vi önska en fin fortsatt sommar,
Hälsningar styrelsen Brf S:t Göran 3

Fönsterrenoveringen nu avslutad, tack för gott samarbete

– meddela eventuella anmärkningar senast 17 juni

Vi har nu genomfört slutbesiktning och konstaterat att arbetet är väl utfört. Dock kan efterjusteringar eventuellt behövas. Vi rekommenderar därför att ni kontrollerar alla era nyrenoverade fönster, framför allt de övre, så att de går att öppna utan att ta i, se också efter om det eventuellt finns klämskador eller om färg fastnat och släppt.

Under arbetets gång har Penselkompaniet samtidigt passat på att förbättra fönstermålningen mot gården inom garantitiden (renoveringen 2017). Vi har samtidigt förstärkt säkerhetsskyddet och bytt vädringshakarna på samtliga fönster i båda trapphusen.

Om det finns något i samband med målningen att anmärka på så måste du kontakta styrelsen via e-post brfsanktgoran3@gmail.com senast den 17 juni.

Tack alla för gott samarbete under perioden!

Ha det gott/
Styrelsen

Angående fönsterrenoveringen | status och dagsläget

Fönsterrenoveringen är nu i full gång och fortskrider enligt plan. Fem lägenheter på Björngårdsgatan har nu fått besök av Penselkompaniet. Behoven varierar men hittills dominerar skador på så kallade droppnäsor samt rötskador på karmsidor. De nedre våningarna verkar vara mer välbehållna.

Fem lägenheter på Björngårdsgatan har skjutits upp av olika anledningar, vilket betyder att vi nyttjar tiden och (troligen) startar tidigare på Maria Prästgårdsgata.

Frågor angående virus-tider

Styrelsen har fått frågan hur vi ska förhålla oss till renoveringen med anledning av risken att drabbas av Corona. Vi har stor respekt för oro och också full förståelse för att det finns specifika, individuella skäl att inte släppa in andra människor i lägenheten – exempelvis om de boende är sjuka eller i karantän.

Vi har noga övervägt situationen och kommit fram till att vi fortsätter som planerat. Detta av flera skäl:

  1. Vi följer myndigheternas bedömningar. Grundskolor är öppna och företag, bland annat i byggbranschen, fortsätter leverera tjänster – Penselkompaniet är inget undantag
  2. Att avbryta skulle vara förenligt med kostnader
  3. Vi har en bra dialog med Penselkompaniet och det ligger både i vårt och deras intresse att arbetet blir gjort och att det sker under trygga förhållanden – vi värnar om både vår hälsa och deras medarbetares trygghet
  4. Vi har möjlighet att anpassa planen efter individuella behov och utmaningar. Både de och vi är inställda på samarbete och flexibilitet

Vi har också med anledning av detta bett om Penselkompaniets redogörelse av hantering och riktlinjer. De meddelar att alla medarbetare vet att stanna hemma om man har symtom och att man iakttar hygienkrav. De använder handsprit och rör aldrig något i lägenheterna, exempelvis får de inte sätta sig på en stol. Penselkompaniet har också under entreprenaden sitt pausrum och sin toalett i källaren. Personalen är också instruerad att inte gå in i en lägenhet om någon är sjuk.

Om du som medlem ser ett individuellt hinder i dagsläget att kunna genomföra arbetet i din lägenhet, kontakta Eduardo på Penselkompaniet. Vill du utöver det nå styrelsen gällande fönsterrenoveringen, kontakta Lena Jansson.

Eduardo                                                    070-791 83 21 (07.00-16.00)

Lena                                                         lena.ce.jansson@gmail.com 070-980 13 11.

Med hopp om hälsa och friska fönster//Styrelsen

Hej grannar! Mycket på gång i vår förening – kort uppdatering

Hissunderhåll Maria Prästgårdsgata 10
Som ni vet har vi haft utmaningar med en krånglande hiss. Denna vecka sker vår planerade insats som ni sett via anslag i trappen Maria Prästgårdsgata 10. Stockholms Hisservice byter lås på alla våningsplan samt genomför svetsarbeten på bottenvåningen. Går allt som beräknat tar insatsen 3 dagar. Med detta hoppas vi på en fungerande hiss. (Vi vill dock passa på att påminna om att alltid skicka ner hissen till bottenvåningen efter färd även fortsättningsvis.)

Fastighetsskötsel
Fastighetsägarna sköter sedan länge vår fastighetsskötsel och vi har nu fått en ny fastighetsskötare, Mattias. Felanmälan sker precis som tidigare via telefonnummer telefon 08-617 76 00.

Fönsterrenoveringen
Som vi meddelat tidigare kommer vi att genomföra fönsterrenovering i vår – detta är välbehövligt och också en del i vår underhållsplan. Upphandlingen av entreprenör är snart avslutad och vi återkommer med närmare information så snart som möjligt. Vi räknar med att renoveringen sker under andra kvartalet.

Radonmätning
Föreningen har tidigare mätt radonhalten och värdet har då varit utan anmärkningar. Nu är det dags igen. Vi har placerat ut sensorer på bottenplan och i lägenheterna högst upp. Resultatet kommer om cirka två månader.

Energideklaration
Samma företag som genomför radonmätningen hjälper oss också att genomföra vår energideklaration. Vi har tillsammans gått igenom huset och dokumenterat årsförbrukningar för el, fjärrvärme och vattenförbrukning. Detta kommer senare att sammanställas.

Information på hemsidan
Har du hittat hit har du förmodligen redan upptäckt att du kan få notis när nya inlägg publiceras. Om inte, klicka på rutan ”följ” nere i högra hörnet på bildskärmen. Skriv in din e-postadress och klicka på ”Skapa konto” så får du sedan automatiskt ett mejl så fort det finns ny information från styrelsen.

Årsmöte på gång – dags att motionera
Alla medlemmar har fått information i sina brevlådor om hur det går till att lämna förslag till årsstämman. Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen behöver tid att skriva svar så att både motioner och svar kan bifogas till underlagen inför årsstämman.  Motioner som kommer in för sent kan inte tas upp på stämman. Lämna motionen senast 1 mars via e-post brfsankgoran3@gmail.com eller stoppa den i Bosse Erikssons postbox (Björngårdsgatan 8).

Skylt om husets historia
Styrelsen fick ett trevligt förslag – att montera en plakett med information om husets historik på fasaden. Denna kommer upp inom kort.

Har du någon fråga du vill att styrelsen ska ta upp?
Hör av dig till oss – goda idéer, frågor eller förslag – vi tar upp din fråga på nästa möte.

Ha det gott hälsar styrelsen