Angående fönsterrenoveringen | status och dagsläget

Fönsterrenoveringen är nu i full gång och fortskrider enligt plan. Fem lägenheter på Björngårdsgatan har nu fått besök av Penselkompaniet. Behoven varierar men hittills dominerar skador på så kallade droppnäsor samt rötskador på karmsidor. De nedre våningarna verkar vara mer välbehållna.

Fem lägenheter på Björngårdsgatan har skjutits upp av olika anledningar, vilket betyder att vi nyttjar tiden och (troligen) startar tidigare på Maria Prästgårdsgata.

Frågor angående virus-tider

Styrelsen har fått frågan hur vi ska förhålla oss till renoveringen med anledning av risken att drabbas av Corona. Vi har stor respekt för oro och också full förståelse för att det finns specifika, individuella skäl att inte släppa in andra människor i lägenheten – exempelvis om de boende är sjuka eller i karantän.

Vi har noga övervägt situationen och kommit fram till att vi fortsätter som planerat. Detta av flera skäl:

  1. Vi följer myndigheternas bedömningar. Grundskolor är öppna och företag, bland annat i byggbranschen, fortsätter leverera tjänster – Penselkompaniet är inget undantag
  2. Att avbryta skulle vara förenligt med kostnader
  3. Vi har en bra dialog med Penselkompaniet och det ligger både i vårt och deras intresse att arbetet blir gjort och att det sker under trygga förhållanden – vi värnar om både vår hälsa och deras medarbetares trygghet
  4. Vi har möjlighet att anpassa planen efter individuella behov och utmaningar. Både de och vi är inställda på samarbete och flexibilitet

Vi har också med anledning av detta bett om Penselkompaniets redogörelse av hantering och riktlinjer. De meddelar att alla medarbetare vet att stanna hemma om man har symtom och att man iakttar hygienkrav. De använder handsprit och rör aldrig något i lägenheterna, exempelvis får de inte sätta sig på en stol. Penselkompaniet har också under entreprenaden sitt pausrum och sin toalett i källaren. Personalen är också instruerad att inte gå in i en lägenhet om någon är sjuk.

Om du som medlem ser ett individuellt hinder i dagsläget att kunna genomföra arbetet i din lägenhet, kontakta Eduardo på Penselkompaniet. Vill du utöver det nå styrelsen gällande fönsterrenoveringen, kontakta Lena Jansson.

Eduardo                                                    070-791 83 21 (07.00-16.00)

Lena                                                         lena.ce.jansson@gmail.com 070-980 13 11.

Med hopp om hälsa och friska fönster//Styrelsen

Hej grannar! Mycket på gång i vår förening – kort uppdatering

Hissunderhåll Maria Prästgårdsgata 10
Som ni vet har vi haft utmaningar med en krånglande hiss. Denna vecka sker vår planerade insats som ni sett via anslag i trappen Maria Prästgårdsgata 10. Stockholms Hisservice byter lås på alla våningsplan samt genomför svetsarbeten på bottenvåningen. Går allt som beräknat tar insatsen 3 dagar. Med detta hoppas vi på en fungerande hiss. (Vi vill dock passa på att påminna om att alltid skicka ner hissen till bottenvåningen efter färd även fortsättningsvis.)

Fastighetsskötsel
Fastighetsägarna sköter sedan länge vår fastighetsskötsel och vi har nu fått en ny fastighetsskötare, Mattias. Felanmälan sker precis som tidigare via telefonnummer telefon 08-617 76 00.

Fönsterrenoveringen
Som vi meddelat tidigare kommer vi att genomföra fönsterrenovering i vår – detta är välbehövligt och också en del i vår underhållsplan. Upphandlingen av entreprenör är snart avslutad och vi återkommer med närmare information så snart som möjligt. Vi räknar med att renoveringen sker under andra kvartalet.

Radonmätning
Föreningen har tidigare mätt radonhalten och värdet har då varit utan anmärkningar. Nu är det dags igen. Vi har placerat ut sensorer på bottenplan och i lägenheterna högst upp. Resultatet kommer om cirka två månader.

Energideklaration
Samma företag som genomför radonmätningen hjälper oss också att genomföra vår energideklaration. Vi har tillsammans gått igenom huset och dokumenterat årsförbrukningar för el, fjärrvärme och vattenförbrukning. Detta kommer senare att sammanställas.

Information på hemsidan
Har du hittat hit har du förmodligen redan upptäckt att du kan få notis när nya inlägg publiceras. Om inte, klicka på rutan ”följ” nere i högra hörnet på bildskärmen. Skriv in din e-postadress och klicka på ”Skapa konto” så får du sedan automatiskt ett mejl så fort det finns ny information från styrelsen.

Årsmöte på gång – dags att motionera
Alla medlemmar har fått information i sina brevlådor om hur det går till att lämna förslag till årsstämman. Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen behöver tid att skriva svar så att både motioner och svar kan bifogas till underlagen inför årsstämman.  Motioner som kommer in för sent kan inte tas upp på stämman. Lämna motionen senast 1 mars via e-post brfsankgoran3@gmail.com eller stoppa den i Bosse Erikssons postbox (Björngårdsgatan 8).

Skylt om husets historia
Styrelsen fick ett trevligt förslag – att montera en plakett med information om husets historik på fasaden. Denna kommer upp inom kort.

Har du någon fråga du vill att styrelsen ska ta upp?
Hör av dig till oss – goda idéer, frågor eller förslag – vi tar upp din fråga på nästa möte.

Ha det gott hälsar styrelsen

Hej då 2019 – hej 2020

Året går mot sitt slut – dags att avrunda och att blicka framåt. Först några saker om det som varit. Vi i styrelsen har jobbat på. Vi har avhandlat många frågor, några mer värda att nämna än andra.

Budget i balans och nya medlemmar

Först och främst – budgeten för 2020 är klar och vi är i balans. Inga avgiftshöjningar eller andra åtgärder krävs. Vi vill också med detta helgbrev passa på att hälsa alla nya medlemmar  välkomna. Fem bostadsrätter har bytt ägare under året.

Hissen Maria Prästgårdsgata 10

För oss som bor på Maria Prästgårdsgata 10 har hissen varit ett återkommande bekymmer med mer eller mindre ständiga driftstopp. Efter många insatser är vi nu – peppar, peppar – i hamn. Delar av styrsystemet är utbytt och vi har en plan för den låsproblematik som finns på våningsplanen. Vi har i budgeten tagit höjd för korrigering av låshus samt ett svetsarbete på bottenplan. Dock, under tiden: det bästa vi kan göra för att minimera stopp och därmed kostnader för föreningen är att skicka ner hissen till bottenvåningen. Alltid! Vi ber alla att informera vänner och bekanta.

Fönsterrenovering, mätningar & porten

Våra fönsterkarmar mot gatorna är på många håll i stort behov av renovering utvändigt. Detta behöver vi åtgärda och upphandling av entreprenör pågår. Projektet kommer att genomföras till våren. Mer information kommer.

Vi har också planerat in radonmätning inom snar framtid och vi kommer att genomföra en energideklaration.

Vi byter också portkod – mer information har lämnats i brevlådorna.

Tänd ett ljus – släck ett ljus

Till sist – mörk årstid = stort behov av levande ljus. Tänk på att kolla batteriet i din/dina brandvarnare och glöm inte släcka ljusen. Här har vi hittat några matnyttiga tips om brandsäkerhet. https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/sakert-firande/

Med detta hälsar styrelsen alla en God Jul, ett gott slut och en fin start på det nya året

//Bosse, Astrid, Monica, Kristina, Johanna, Daniel, Lena och Erika

Hissen på Maria Präst…

…är under reparation. Vi får hålla ut i några dagar då reservdelar till motorn måste beställas från England. Felet beräknas vara avhjälpt nu på tisdag eller onsdag v. 32.

Vi vill också i samband med detta passa på att påminna om att grinden och dörren i hissen på Maria Präst är svåra att stänga. Så kontrollera att båda är ordentligt stängda samt ”skicka tillbaka” hissen till bottenplanet efter hissfärd. Informera även dina vänner, hyresgäster och bekanta.