Hej grannar, alldeles strax nytt år. Det gick ju snabbt!

Inte heller detta år blev som vanligt, även om det kanske blev lite mer vanligt än 2020. Vi har till exempel i större utsträckning kunnat träffa familj och vänner, i alla fall en liten stund. Inför 2022 vill vi önska dig…

…plats för omtanke

Nu verkar situationen ändras igen. Därför ber vi dig tänka på att hålla avstånd i våra allmänna utrymmen så gott det går och kanske vill du använda gården igen trots kyla? I år ställde vi in trädgårdsmöblerna. Behöver du – hämta gärna, stolar hittar du exempelvis i tvättstugan. Och tack för att du ställer tillbaka när du är klar. Och när du är på gården, passa gärna på att sanda om det behövs. Sand finns i lilla gröna lådan. Hör av dig till oss om den är slut.

…ljus i mörkret

Ljusen! Ljusen! Som förra året vill vi passa på att påminna! Tänd dem gärna, det blir ljust och varmt. Men GLÖM INTE SLÄCKA! Systematiskt brandskyddsarbete i all ära, uppmärkta nödutgångar och branddörrar på rätt plats – men släcka ljus är grunden. En post-it som påminnelse på dörren? Eller på badrumsspegeln? Grund är också en fungerande brandvarnare. Se över, please.

…samt luft i frisk och rätt mängd

Till sist en liten cliffhanger. Tack ska ni ha för att vi hjälptes åt att genomföra vår OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Den ska alla fastighetsägare göra med jämna mellanrum, enligt lag. Nu väntar vi på resultatet och eventuella åtgärder på andra sidan året. Målet är ny, frisk luft 2022.

Med det önskar vi i styrelsen ett gott slut och ett fint nytt år,

//Bosse, Astrid, Lena, Johanna, Marion, Daniel, Monica och Erika

Dags för årsstämma – vi ses digitalt den 19 maj 19.00

Kort hälsning från styrelsen. Tiden går fort och det är snart dags igen att hålla årsstämma. Vi ses även i år digitalt. Kallelse och handlingar har just skickats ut via e-post samt lämnats i din postbox. Stämman sker via Google Meet onsdagen den 19 maj klockan 19.00 – du är välkommen att närvara men du kan också välja att poströsta i förväg.

En annan kort önskan under våren – vi ska be er alla se över era radiatorer. De flesta element har några år på nacken – är de enligt dig i gott skick eller finns några svagheter, till exempel rost eller andra risker, som behöver ses över? Vi återkommer senare för att skapa oss en bild över status.

I veckan vårputsar vi fönster i trapphusen (om det inte ösregnar) och vi vill också påminna dig om att märka upp din cykel senast 31 maj då vi i juni, som vi tidigare informerat om, lämnar omärkta cyklar till cykelhandlaren på Maria Präst. Se också efter, och flytta in i ditt förråd, om du har något som står i våra gemensamma utrymmen – även här städar vi upp i juni.

Ha det gott, vi hörs, hälsar styrelsen

Våren är här?

Ja, i alla fall snart. I väntan på vårvärme passar vi på att smygstarta vårstädning och göra plats på gården.

Cyklar & källare

Har du en cykel stående som du inte använder? Ställ gärna ner den i cykelrummet. Vi ska också be alla att märka upp sina cyklar – skriv lapp/band med ditt namn tydligt. Eventuella omärkta cyklar – på gården eller i våra andra utrymmen – lämnar vi till Tonnys på Maria Prästgårdsgata efter den 1/6.

Vi vill också passa på att uppmärksamma er på att vi installerat en automatisk dörröppnare i porten på Björngårdsgatan som underlättar för cyklar och barnvagnar att ta sig in.

Se också efter om du har saker som hamnat utanför ditt förråd eller i andra gemensamma utrymmen. I samband med cykelrensningen går vi också igenom våra lokaler och skickar eventuella kvarlämnade saker till återvinningen i juni.

Soprum

Vårt soprum är funktionellt men inte stort. Om behållaren är full, ta med dig soporna till någon av kommunens tre återvinningsstationer på nära avstånd. Och vi påminner om att du inte får lämna glas i husets återvinning. Att tömma extra kostar annars extra. 

Byte elmätare

Vi vill också uppmärksamma er på att Ellevio via sin leverantör ONE Nordic kommer att byta elmätare någon gång mellan den 22/3 till 28/3. Arbetet tar enbart en halvtimme men kommer att påverka belysning i trappan, el i tvättstugan samt hissarna. För detaljerad information, se Ellevios anslag i porten.

Ha det gott hälsar Styrelsen

Var med och påverka! Skriv en motion till årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka sin förening genom att
komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.

Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Har du flera förslag ska du skriva flera motioner. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget. Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. Lämna motionen senast 1 mars via e-post brfsankgoran3@gmail.com eller stoppa den i Bosse Erikssons postbox (Björngårdsgatan 8).

Så skriver du en motion
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök använda enkla ord och formuleringar som inte kan
missuppfattas.

 1. Inled med: Motion till BRF Sankt Göran 3 – Årsstämman 2021
 2. Rubrik: Skriv en kort rubrik som anger vad förslaget går ut på
 3. Beskriv VAD du vill att föreningen ska förändra. Berätta historiken och ange relevant
  bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för
  dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet
 4. MOTIVERA: Berätta VARFÖR du tycker som du gör. Tala om motiven till ditt förslag.
  Kom med påtagliga tydliga argument, inga allmänna idéer
 5. Skriv ditt förslag till beslut i en att-sats:
  Presenta förslaget med enkla ord sammanfattat i en att-sats som beskriver vad du vill
  att föreningsstämman ska besluta om. Om ditt förslag innehåller flera delar, dela upp dina yrkanden i olika att-satser. Så här:
  Jag/vi föreslår därför att stämman beslutar:
  att …..
  att …..
 6. Faktauppgifter och namnunderskrift: Avsluta motionen med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn och skriv ett namnförtydligande. Skriv även lägenhetsnummer och adress.
 7. Ange bilagor: Skriv sist vilka eventuella bilagor som finns med i ditt förslag

Vänliga hälsningar
/Styrelsen