Regler för ombyggnad och renovering

Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen St Göran 3. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem inte. Alla ombyggnads- och renoveringsåtgärder är därför en gemensam angelägenhet för föreningen och dess medlemmar.

Misstag i ombyggnads- eller renoveringsarbeten kan bli mycket dyrt för såväl den enskilde medlemmen som för föreningen. Vill du bygga om och/eller renovera är det därför viktigt att du först läser föreningens sammanställning av regler för ombyggnad och renovering. Den är avsedd att vara stöd och riktlinjer både för dig som medlem och för styrelsen, eftersom vi måste samverka för att säkerställa ett gott resultat.

Sammanställningen innehåller även en blankett för att söka styrelsens tillstånd för större förändringar i din lägenhet. Styrelsen kommer i vissa fall anlita en extern expert att utvärdera en ombyggnads- eller renoveringsansökan. Kostnaden för detta åläggs medlemmen. Skulle det vara så att du gör väsentliga förändringar, utan att ha medgivande från föreningen, så kan styrelsen ålägga dig att återställa lägenheten till ursprungligt skick.

Gränsen mellan föreningens ansvar och ditt ansvar regleras av föreningens stadgar.
Är du osäker var gränsen går kan du alltid kontakta styrelsen.

Vänligen notera också att hissarna inte får användas för tunga verktyg, maskiner eller byggnadsmaterial om vikten överstiger 175 kg/2 personer.