Föreningsstämma den 23 maj 2016

Tid: måndagen den 23 maj kl 19.00.
Plats: Drottninggatan 33, 1 tr, på Stockholm Business Regions kontor.

protokoll-ordinarie-foreningsstamma-2016-05-23

Här hittar du alla handlingar inför stämman

Kallelsen med dagordning
Årsredovisning Sankt Göran 3 2015 (slutversion inkl. revisorns berättelse)

Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisor (punkt 13)
Valberedningens förslag till val av styrelse  (punkt 14)
Valberedningens förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 15)
Valberedningens förslag till val av valberedning (punkt 16)