Styrelsen

Styrelsen har regelbundet protokollförda möten och har löpande kontakter däremellan. Välkommen att kontakta oss på brfsanktgoran3@gmail.com

Styrelse vald till och med årsstämman 2023
Anders Jemt, ordförande | 073-082 54 84 anders@jemtkonsult.se
Erik Westman, kassör | 073-065 51 20 ewestman@gmail.com
Monika Häger, sekreterare | 070-867 39 81 monica@monicahager.se
Erika Björnesparr, ledamot, kontakt för fastighetsskötsel | 070-607 02 66
Lena Jansson, ledamot | 070-980 13 11 lena.ce.jansson@gmail.com
Marion Kronberg, suppleant |  073-512 29 20 marionkronberg@gmail.com
Lars Tallert, suppleant | 070-831 88 00 lars.tallert@lnu.se
Fanny Fernlöf, suppleant | 073-055 25 99 fanny.Fernlof@cederquist.se

Valberedning: Björn Påhlsson, Leena Uusitalo samt Helena Tallert.

Vad är styrelsens ansvar?

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket