Felanmälan och fastighetsskötsel

Fastighetsägarna Service Stockholm AB hanterar föreningens fastighetsskötsel. Det innebär att de förvaltar våra gemensamma ytor, till exempel rengöring av takbrunnar och underhåll av tvättstugeutrustning. De hjälper också bostadsrättsinnehavare och hyresgäster med enklare reparationer och justeringar samt åtgärdar akuta fel.

Felanmälan för boende – kontorstid
För felanmälan ska du höra av dig enligt nedan, även vid akut behov av hjälp. Endast vid mycket akuta fall utanför kontorstid ska du ringa till jourtelefonen.

Telefon 08-617 76 00. Telefontid måndag – torsdag kl. 07.00 – 17.00,
fredag kl. 07.00 – 16.00 eller via e-post kundservice@fastighetsagarna.se

Jourtelefon
Vid akuta fel som inte kan vänta och som inträffar utanför kontorstid ska du ringa Jourmontör på telefon 08-657 64 50. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage

Kostnader för bostadsrättsinnehavare
Bostadsrättsinnehavare betalar normalt sett själv för felanmälningar i den egna lägenheten. Du bör alltid fråga efter kostnaden när du kontaktar Fastighetsägarna Service Stockholm AB. I vissa fall kan det vara föreningen som står för kostnaden, det kan till exempel gälla för rörmokeriarbete som omfattar ledningar som tjänar fler än en lägenhet.

Hyresgäster betalar inte
Hyresgäster gör en felanmälan, därefter görs en bedömning av åtgärd och kostnaden debiteras föreningen.