Åtgärdsplan för föreningen

Produktion av vindslägenheter januari – september 2015
Nyproduktion av tre vindslägenheter, förlängning av hiss till våning 5. Arbetet beräknas vara klart den 1 oktober 2015. Alla tre vindslägenheter är sålda.

Post-boxar i entréplanet
Posten kommer inte att bäras ut under den period på sex veckor då hissarna är avstängda för utbyggnad till vindsplanet (ännu oklart när). Om säkerhetsdörrar utan brevlåda installeras, blir postboxar dessutom en nödvändig lösning. Styrelsen har beslutat att införa postboxar som installerades i entréplanen månadsskiftet jun/juli 2015.

Balkongbygge 2016
Årsstämman den 3 juni beslutade att balkonger ska byggas mot gården. Vid ett informationsmöte i augusti/september fanns entreprenören WMP på plats och berättade om bygget. Balkongbygget startade första veckan i januari och beräknas vara klart vecka 12.

Säkerhetsdörrar 2016
Vid en extra föreningsstämma i november beslutades att säkerhetsdörrar ska installeras i alla lägenheter. Företaget Svenska Skydd har fått uppdraget och arbetet beräknas starta i början av april, vecka 14.

Fasadrenovering våren 2016
Fastighetens fasad måste repareras på några ställen där murbruk lossnat och riskerar att ramla ner. Arbetet beräknas pågå under fyra veckor med start vecka 12. Styrelsen har gett företaget Moorneon i uppdrag att genomföra projektet. Arbetet omfattar:

  • Fasaden utanför lägenheterna i den östra delen mot Maria Prästgårdsgata 10. Där kommer en byggnadsställning att sättas upp hela vägen upp t.o.m. våning fem.
  • Hela fasaden mot Björngårdsgatan, men endast t.o.m. första våningen. Där används lägre byggnadsställningar på hjul.

Fönsterrenovering hösten 2016
Utsidan av fönstren mot gården är i dåligt skick och ska renoveras i höst. Det innebär att den yttre delen av fönstren kommer att monteras bort och skickas iväg för reparation och målning. Det tar 14 dagar innan fönstret är på plats igen och under tiden placeras en plastkåpa utvändigt på fönstret som skydd. Arbetet som sker successivt med några fönster i taget, kommer att starta i slutet av augusti och vara färdigt i slutet av oktober. Just nu pågår upphandling av entreprenör.

Stambyte
Ett stambyte med byte av vatten- och avloppsstammar till husets alla badrum, inklusive badrumsrenoveringar kommer att ske de närmaste åren. Arbetet beräknas ta cirka åtta veckor per stam, totalt fyra stammar. Finansiering av stambyte och badrumsrenovering (standardutförande) omfattas av föreningens ekonomiska plan.

En utredning pågår under hösten 2016 för att fastställa när ett eventuellt stambytet ska ske.