Underhållsplan 2019-2033

2019-03-13 gjordes en ny teknisk besiktning av fastigheten och en underhållsplan upprättades. Den ser du här via länken.

Underhållsplan 2019-2033

Här ser du vilka åtgärder vi genomfört under tidigare år

Byte pump 2015
Fönsterrenovering vindslägenhet 2015
Renovering skorstenar 2015
Byggnation vindslägenheter 2015
Fönsterrenovering mot gården 2016
Balkonger byggdes mot gården 2016
Viss fasadrenovering mot gatan 2016
Säkerhetsdörrar 2016
Postboxar och tidningshållare 2016
Stamrenovering hösten 2017
Ombyggnad badrum hösten 2017
Förstärkt och kompletterat brandskydd 2017
Råttstopp hösten 2017
Genomgång av fastighetens ventilation hösten 2017
Ny tvättmaskin i tvättstuga 2017
Renovering av hyreslägenheter 2017
Balkongmålning 2017
Efterarbete stambyte inkl. ÄTA 2018
Renovering bostadshyreslägenheter 2018
Nya trädgårdsmöbler 2018
Ventilation soprum 2018
Hissrenovering 2019
Renovering fönster 2020
Byte tvättmaskin 2020
Bygge barnvagnsramp 2020
Sotning eldstäder 2020
Energideklaration 2020
Radonmätning 2020
Installation säker vindsstege samt övriga brandskyddsåtgärder 2020
OVK-besiktning 2021
Förstärkt taksäkerhet 2021
Förbättringar fasadputs 2021
OVK-besiktning 2021