Underhållsplan 1919-2033

2019-03-13 gjordes en ny teknisk besiktning av fastigheten och en underhållsplan upprättades:

Underhållsplan 1919-2033

Genomförda åtgärder under tidigare år:

Byte pump 2015
Fönsterrenovering vindslgh 2015
Renovering skorstenar 2015
Byggnation vindslägenheter 2015
Fönsterrenovering mot gården 2016
Viss fasadrenovering mot gatan 2016
Säkerhetsdörrar 2016
Postboxar och tidingshållare 2016
Stamrenovering hösten 2017
Ombyggnad badrum hösten 2017
Förstärkt och kompletterat brandskydd 2017
Råttstopp hösten 2017
Genomgång av fastighetens ventilation hösten 2017
Ny tvättmaskin i tvättstuga 2017
Renovering av hyreslägenheter 2017
Balkongmålning 2017
Efterarbete stambyte inkl. ÅTA 2018
Renovering bostadshyreslägenheter 2018
Nya trädgårdsmöbler 2018
Ventilation soprum 2018