Sophantering

Hushållssopor
Hushållssopor slänger du i sopnedkastet i entrén på Maria Prästgårdsgata 10.
Knyt alltid ihop din soppåse. Tömning sker varje måndag och torsdag.

Grovsopor, papper och elektronik
Det finns ett grovsoprum som har entré bredvid porten till Maria Prästgårdsgata 10.
Där finns:
1 större behållare för grovsopor
2 stora behållare för enbart papper
mindre behållare för batterier och elektronik

OBS: Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna för sopsortering som finns uppsatta i grovsoprummet. Om du lägger dina grovsopor utanför behållarna, på fel plats eller till exempel lämnar tomglas där måste vi betala extra för sophämtningen.

Grovsoprummet töms enligt nedan:

  • Returpapper varje tisdag
  • Grovsopor varannan tisdag
  • Elektronik en tisdag i månaden

Glas, metall och plast
Glas, metall och plats slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan eller Högbergsgatan. Där finns även återvinning för papper och kartong.