Korttidsuthyrning

Enligt föreningens stadgar 12 § får bostadsrättshavare inte upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen inte ger sitt samtycke.

Det förekommer numera många olika former av korttidsuthyrning organiserat genom olika digitala plattformar. Styrelsen ser positivt på att detta sker och att det är bra om lägenheternas används särskilt under semestertider när inbrottsrisken är som störst. För att det ska fungera smidigt och säkert för alla inblandade föreslås därför att nedanstående regler ska gälla tills vidare.

Tillfälliga regler för korttidsuthyrning

  1. Ansökan sker skriftligen till styrelsens ordförande eller vice ordförande.
  2. I ansökan ska den tillfälliga hyresgästens namn, adress, mobilnummer samt mailadress anges. Den ansvariga förhyraren ska kunna tala och förstå begriplig engelska.
  3. Bostadsrättshavaren är ansvarig för att hyresgästen informeras om de regler som gäller för boende i fastigheten.
  4. Den totala uthyrningstiden får årligen inte överstiga två månader per år. Om lägenheten ska uthyras längre krävs att bostadsrättshavaren redovisar skälen till upplåtelsen.
  5. Styrelsen ska godkänna de tillfälliga uthyrningarna.