Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.
Att sköta den löpande förvaltningen av föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande. Den ordinarie föreningsstämman, även kallad årsstämma eller årsmöte, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Här hittar du alla handlingar till ordinarie förenigsstämmor:

Föreningsstämma 8 maj 2019

Föreningsstämma 26 april 2018

Föreningsstämma 26 april 2017

Föreningsstämma 23 maj 2016

Föreningsstämma 3 juni 2015