Hyresgäster

Bostadsrättsföreningen har två hyreslägenheter och två kontorslokaler.

Kontaktperson
Kontaktperson för hyresgästerna är Maud Herslöf, suppleant i styrelsen,
telefon 070-562 11 85.

Felanmälan
Här hittar du information om hur du gör en felanmälan.
Se även rubrikerna Eldningsförbud, Tvättstuga, Sophantering, Regler och Uthyrning i andra hand under fliken Boendeinformation.

Frågor om din hyresavi?
Om du har frågor om din hyresavi är du välkommen att kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Deloitte. E-post: backoffice@deloitte.se
Telefon 075-246 46 20. Telefontid måndag – fredag kl. 9.00–12.00.