Eldning i kakelugnar

Alla kakelugnar i fastigheten är inte godkända för eldning enligt Stockholms brandförsvars regelverk. Eldning får endast ske i de kakelugnar som renoverats och har besiktningsintyg.