Hissen på Maria Präst…

…är under reparation. Vi får hålla ut i några dagar då reservdelar till motorn måste beställas från England. Felet beräknas vara avhjälpt nu på tisdag eller onsdag v. 32.

Vi vill också i samband med detta passa på att påminna om att grinden och dörren i hissen på Maria Präst är svåra att stänga. Så kontrollera att båda är ordentligt stängda samt ”skicka tillbaka” hissen till bottenplanet efter hissfärd. Informera även dina vänner, hyresgäster och bekanta.

Inbrott i grannfastigheten

Tråkiga nyheter. Det har, enligt polisens information, varit två inbrott i ett hus på Björngårdsgatan. Fastigheten har säkerhetsdörrar och vi kan läsa på Facebook att det handlar om inbrottstjuvar med proffsverktyg.

Vi som är hemma får helt enkelt hjälpas åt att vara uppmärksamma.

Nya styrelsen är nu igång – kort från senaste mötet…

Årsstämman önskade att styrelsen skulle titta närmare på ett antal frågor.

  1. Återkoppling från Trafikverket gällande eventuella sprickor inför/efter bygget av Citybanan.
  2. Övervakningskamera i porten för att förhindra inbrott.
  3. Automatisk dörröppnare i portarna.
  4. Barnvagnsförvaring.

Styrelsen har efter olika överväganden valt att inte gå vidare med fråga ett och två. Fråga tre är ännu under utredning.

När det gäller barnvagnsförvaring berättade dåvarande styrelse under årsmötet att många olika förslag utretts utan att man hittat en bra lösning. Under mötet önskade sig styrelsen därför ny energi i frågan. Ingen har hittills anmält intresse att bilda en projektgrupp men när sådan finns tar vi tag i frågan igen. Vill du vara med? Kontakta någon ur styrelsen.

Ha en fin sommar!