Uthyrning i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska du ansöka om det skriftligen hos styrelsen. I ansökan ska du skriva av vilket skäl du vill hyra ut din lägenheten, under vilken tidsperiod och till vem.

Om inte styrelsen beslutar annat har föreningen rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften får årligen motsvara högst tio procent av gällande basbelopp under den tid som lägenheten hyrs ut i andra hand.

Andrahandsuthyrning är inte tillåtet utan styrelsens samtycke.