Föreningsstämma 8 maj 2019

Här hittar du alla handlingar inför årsstämman.
Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox. Här kan du skriva ut fler om det behövs.

Kallelesen

Dagordning

Arsredovisning 2018 – p. 8, 10, 11, 12

Revisionsberättelse – p. 9

Valberedningens förslag till arvoden – p 13

Valberedningens förslag till styrelse, revisor och valberedning – p. 14, 15, 16

Ny teknisk besiktning – Underhållsplan 2019-2033 – p. 17 d)

Fullmaktsblankett