Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Här kan du ladda ned och läsa Stadgar för bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3.