Var med och påverka

Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.  Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslagen.

Så här skriver du en motion

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Om du har många goda förslag att motionera om, ska du lämna en motion för varje förslag. Använd också gärna Word-mallen som du hittar här.

1. Rubrik

Låt rubriken ange vad förslaget går ut på – kortfattat med några få ord.

2. Vad vill du att föreningen ska förändra?

Beskriv kort anledningen till din motion. Berätta historiken och ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Motivering

Berättar varför du tycker som du gör. Tala om motiven till ditt förslag. Kom med påtagliga tydliga argument, inga allmänna idéer.

4. Skriv ditt förslag till beslut i en att-sats

Presentera förslaget med enkla ord sammanfattat i en att-sats som beskriver vad du vill att föreningsstämman ska besluta om.

Om ditt förslag innehåller flera delar, dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

Exempel:

Jag/Vi föreslår därför att stämman beslutar:

att……

att……

5. Avsluta med faktauppgifter och namnunderskrift

Avsluta din motion med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn och skriv ett namnförtydligande. Skriv även lägenhetsnummer och adress.
Skriv sist vilka eventuella bilagor som finns med i ditt förslag.

6. Lämna/skicka in den färdiga motionen till föreningens styrelse före angivet datum.