Våren är här?

Ja, i alla fall snart. I väntan på vårvärme passar vi på att smygstarta vårstädning och göra plats på gården.

Cyklar & källare

Har du en cykel stående som du inte använder? Ställ gärna ner den i cykelrummet. Vi ska också be alla att märka upp sina cyklar – skriv lapp/band med ditt namn tydligt. Eventuella omärkta cyklar – på gården eller i våra andra utrymmen – lämnar vi till Tonnys på Maria Prästgårdsgata efter den 1/6.

Vi vill också passa på att uppmärksamma er på att vi installerat en automatisk dörröppnare i porten på Björngårdsgatan som underlättar för cyklar och barnvagnar att ta sig in.

Se också efter om du har saker som hamnat utanför ditt förråd eller i andra gemensamma utrymmen. I samband med cykelrensningen går vi också igenom våra lokaler och skickar eventuella kvarlämnade saker till återvinningen i juni.

Soprum

Vårt soprum är funktionellt men inte stort. Om behållaren är full, ta med dig soporna till någon av kommunens tre återvinningsstationer på nära avstånd. Och vi påminner om att du inte får lämna glas i husets återvinning. Att tömma extra kostar annars extra. 

Byte elmätare

Vi vill också uppmärksamma er på att Ellevio via sin leverantör ONE Nordic kommer att byta elmätare någon gång mellan den 22/3 till 28/3. Arbetet tar enbart en halvtimme men kommer att påverka belysning i trappan, el i tvättstugan samt hissarna. För detaljerad information, se Ellevios anslag i porten.

Ha det gott hälsar Styrelsen

Var med och påverka! Skriv en motion till årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka sin förening genom att
komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.

Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Har du flera förslag ska du skriva flera motioner. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget. Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. Lämna motionen senast 1 mars via e-post brfsankgoran3@gmail.com eller stoppa den i Bosse Erikssons postbox (Björngårdsgatan 8).

Så skriver du en motion
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök använda enkla ord och formuleringar som inte kan
missuppfattas.

 1. Inled med: Motion till BRF Sankt Göran 3 – Årsstämman 2021
 2. Rubrik: Skriv en kort rubrik som anger vad förslaget går ut på
 3. Beskriv VAD du vill att föreningen ska förändra. Berätta historiken och ange relevant
  bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för
  dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet
 4. MOTIVERA: Berätta VARFÖR du tycker som du gör. Tala om motiven till ditt förslag.
  Kom med påtagliga tydliga argument, inga allmänna idéer
 5. Skriv ditt förslag till beslut i en att-sats:
  Presenta förslaget med enkla ord sammanfattat i en att-sats som beskriver vad du vill
  att föreningsstämman ska besluta om. Om ditt förslag innehåller flera delar, dela upp dina yrkanden i olika att-satser. Så här:
  Jag/vi föreslår därför att stämman beslutar:
  att …..
  att …..
 6. Faktauppgifter och namnunderskrift: Avsluta motionen med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn och skriv ett namnförtydligande. Skriv även lägenhetsnummer och adress.
 7. Ange bilagor: Skriv sist vilka eventuella bilagor som finns med i ditt förslag

Vänliga hälsningar
/Styrelsen

En decemberhälsning

Då har vi kommit en bra bit in i december och det är dags för en kort uppdatering från oss i styrelsen. Granen står på gården, det börjar bli kallare, allt är som det brukar… nästan. Ett litet virus gör förstås situationen annorlunda för många av oss – kanske kan du inte träffa släkt och vänner som annars vid denna tid.

Just av den anledningen har vi i år låtit trädgårdsmöblerna stå kvar i decembernatten – kanske för en utomhusglögg med vänner och avstånd?

I juletid passar vi också gärna på att påminna om tända ljus – och att släcka! Och har du redan tänkt tanken – passa på att kolla dina brandvarnare. Fungerar de även i år? På samma tema passar vi också på att påminna om det som är lätt att glömma: barnvagnar får inte finnas i trapphuset – inte ens en liten stund, detta av brandsäkerhetsskäl. Påminn också vänner och bekanta. Minnesgoda grannar minns att vi i många omgångar utrett var vi skulle kunna placera ett barnvagnsförråd – alltid med samma resultat, det finns tyvärr inga bra alternativ. Därför har vi nu till hjälp, monterat ramper för cyklar och barnvagnar.

Funderar du på att renovera din lägenhet? Vi påminner om att det på hemsidan finns information till stöd och guide. Vi kommer under tidig vår att uppdatera föreningens regler något, så går du i förbättringstankar, håll utkik.

Kanske saknade du (nå ja) dina avgiftsavier en stund? Då vår ekonomiska förvaltare omorganiserar, byter de processer men nu ska avierna vara på plats. Framledes kommer avierna också, istället som nu en gång/kvartal, att levereras varje månad.

Till sist – styrelsen önskar dig några riktigt sköna helger så småningom.

//Bosse, Astrid, Lena, Johanna, Marion, Daniel, Monica och Erika

Hej alla! Mörkret sänker sig över gården – här lite upplysning

Vi, styrelsen, tänkte det är dags att berätta kort om vad som är på gång i vår förening. Vi jobbar på med ett antal frågor, många är vanlig drift men också några specialinsatser. Förutom att också på detta sätt hälsa nya medlemmar välkomna, vill vi påminna dig om att du är varmt välkommen att prata med någon av oss i styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

OM SOTNINGEN 28-29/10
Strax är det dags för sotningen som aviserat via mail. I dagarna kommer också info i brevlådan direkt från Stockholms 2:a Sotningsdistrikt. Har du valt att inte lämnat nyckel – glöm inte att vara hemma onsdagen den 28e och torsdagen den 29e oktober. Föreningen står för kostnaden och vi har nu en komplett lista över eldstäder, tack för hjälpen!

OM FASTIGHETSSKÖTSEL
Vår fastighetsskötare från Fastighetsägarna har fått nya uppdrag så nu har vi hälsat Hasse välkommen till vår förening – han har bekantat sig med våra hus och gör sina ronderingar varannan vecka.

För att minimera störningar från belysningen på gården har vi ändrat sensorfunktion. Tidigare styrdes belysningen via ljud från trappen vilket gjorde att störande ljus kom in i lägenheterna onödigt ofta. Nu har vi placerat sensorerna på gården för att tända när det verkligen behövs. Brinntid är ännu inte optimal, inte heller känslighet. Vi ser över det med Fastighetsägarna. Vi överväger också tilläggsbelysning som på många andra gårdar – mjukt ljus som alltid är tänt när det är mörkt ute.

Vi är många som cyklar, eller har andra otympligheter med oss in via portarna och vi har sett innerdörrarna bli allt mer slitna. Därför har vi beslutat montera metallskydd. Dessa var på plats en kort stund men då vi inte blev riktigt nöjda, fortsätter vi jobba på detta. Vi ska också be er låta minst en dörr stå öppen via hake för att minska klämrisk och göra det lätt att komma in.

I många omgångar har frågan om barnvagnsförråd varit uppe. Frågan är grundligt utredd och det finns helt enkelt ingen fungerande plats. Nu griper vi ann frågan från annat håll. Vi monterar ”ramp” i trappen på Maria Prästgårdsgata.

För att sotare och andra underhållsarbetare ska komma ut på vårt tak använder de en vindslucka. Den undermåliga stegen är nu ersatt med en ny, trygg och brandsäker. Vi har också under lång tid haft en felaktigt dragen avluftningskanal. Detta är nu avhjälpt.

OM BRANDSKYDD
I fastigheterna har vi rökluckor för att vädra ut eventuell brandrök via takfönster. Styrknapparna till dessa sitter nu rätt, längst ner i trappen. Bra att notera: Detta är INTE ett brandlarm kopplat till brandkåren. Brinner det: RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK i rätt ordning. (här är länk till brandskyddsföreningen) Vi har också via vårt SBA-avtal (systematiskt brandskyddsarbete) ett antal mindre åtgärder som genomförs i dagarna.

OCH SÅ NÅGRA ORD OM SOPOR, CYKLAR & HISSEN…
En stilla påminnelse – det är viktigt att följa instruktionerna i vårt grovsoprum på Maria Präst. Här kan du läsa mer. Om vi lägger grovsopor utanför behållarna, på fel plats eller till exempel lämnar tomglas eller färgburkar där, betalar vi extra för hämtningen. Glas, metall och plast slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan, Sankt Paulsgatan eller Högbergsgatan. Där finns även återvinning för papper och kartong.

Vi passar också på att påminna dig om att – av flera anledningar – alltid skicka ner hissen till bottenvåningen. Avslutningsvis ska vi också be dig som för säsongen inte längre cyklar att ta ner din cykel till cykelrummet. Med detta sagt önskar vi i styrelsen er en fin fortsättning på hösten.

Bosse, Monica, Lena, Astrid, Johanna, Erika, Daniel och Marion