Dags för årsstämma – vi ses digitalt den 19 maj 19.00

Kort hälsning från styrelsen. Tiden går fort och det är snart dags igen att hålla årsstämma. Vi ses även i år digitalt. Kallelse och handlingar har just skickats ut via e-post samt lämnats i din postbox. Stämman sker via Google Meet onsdagen den 19 maj klockan 19.00 – du är välkommen att närvara men du kan också välja att poströsta i förväg.

En annan kort önskan under våren – vi ska be er alla se över era radiatorer. De flesta element har några år på nacken – är de enligt dig i gott skick eller finns några svagheter, till exempel rost eller andra risker, som behöver ses över? Vi återkommer senare för att skapa oss en bild över status.

I veckan vårputsar vi fönster i trapphusen (om det inte ösregnar) och vi vill också påminna dig om att märka upp din cykel senast 31 maj då vi i juni, som vi tidigare informerat om, lämnar omärkta cyklar till cykelhandlaren på Maria Präst. Se också efter, och flytta in i ditt förråd, om du har något som står i våra gemensamma utrymmen – även här städar vi upp i juni.

Ha det gott, vi hörs, hälsar styrelsen

Våren är här?

Ja, i alla fall snart. I väntan på vårvärme passar vi på att smygstarta vårstädning och göra plats på gården.

Cyklar & källare

Har du en cykel stående som du inte använder? Ställ gärna ner den i cykelrummet. Vi ska också be alla att märka upp sina cyklar – skriv lapp/band med ditt namn tydligt. Eventuella omärkta cyklar – på gården eller i våra andra utrymmen – lämnar vi till Tonnys på Maria Prästgårdsgata efter den 1/6.

Vi vill också passa på att uppmärksamma er på att vi installerat en automatisk dörröppnare i porten på Björngårdsgatan som underlättar för cyklar och barnvagnar att ta sig in.

Se också efter om du har saker som hamnat utanför ditt förråd eller i andra gemensamma utrymmen. I samband med cykelrensningen går vi också igenom våra lokaler och skickar eventuella kvarlämnade saker till återvinningen i juni.

Soprum

Vårt soprum är funktionellt men inte stort. Om behållaren är full, ta med dig soporna till någon av kommunens tre återvinningsstationer på nära avstånd. Och vi påminner om att du inte får lämna glas i husets återvinning. Att tömma extra kostar annars extra. 

Byte elmätare

Vi vill också uppmärksamma er på att Ellevio via sin leverantör ONE Nordic kommer att byta elmätare någon gång mellan den 22/3 till 28/3. Arbetet tar enbart en halvtimme men kommer att påverka belysning i trappan, el i tvättstugan samt hissarna. För detaljerad information, se Ellevios anslag i porten.

Ha det gott hälsar Styrelsen

Var med och påverka! Skriv en motion till årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka sin förening genom att
komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.

Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Har du flera förslag ska du skriva flera motioner. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget. Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. Lämna motionen senast 1 mars via e-post brfsankgoran3@gmail.com eller stoppa den i Bosse Erikssons postbox (Björngårdsgatan 8).

Så skriver du en motion
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök använda enkla ord och formuleringar som inte kan
missuppfattas.

 1. Inled med: Motion till BRF Sankt Göran 3 – Årsstämman 2021
 2. Rubrik: Skriv en kort rubrik som anger vad förslaget går ut på
 3. Beskriv VAD du vill att föreningen ska förändra. Berätta historiken och ange relevant
  bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för
  dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet
 4. MOTIVERA: Berätta VARFÖR du tycker som du gör. Tala om motiven till ditt förslag.
  Kom med påtagliga tydliga argument, inga allmänna idéer
 5. Skriv ditt förslag till beslut i en att-sats:
  Presenta förslaget med enkla ord sammanfattat i en att-sats som beskriver vad du vill
  att föreningsstämman ska besluta om. Om ditt förslag innehåller flera delar, dela upp dina yrkanden i olika att-satser. Så här:
  Jag/vi föreslår därför att stämman beslutar:
  att …..
  att …..
 6. Faktauppgifter och namnunderskrift: Avsluta motionen med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn och skriv ett namnförtydligande. Skriv även lägenhetsnummer och adress.
 7. Ange bilagor: Skriv sist vilka eventuella bilagor som finns med i ditt förslag

Vänliga hälsningar
/Styrelsen

En decemberhälsning

Då har vi kommit en bra bit in i december och det är dags för en kort uppdatering från oss i styrelsen. Granen står på gården, det börjar bli kallare, allt är som det brukar… nästan. Ett litet virus gör förstås situationen annorlunda för många av oss – kanske kan du inte träffa släkt och vänner som annars vid denna tid.

Just av den anledningen har vi i år låtit trädgårdsmöblerna stå kvar i decembernatten – kanske för en utomhusglögg med vänner och avstånd?

I juletid passar vi också gärna på att påminna om tända ljus – och att släcka! Och har du redan tänkt tanken – passa på att kolla dina brandvarnare. Fungerar de även i år? På samma tema passar vi också på att påminna om det som är lätt att glömma: barnvagnar får inte finnas i trapphuset – inte ens en liten stund, detta av brandsäkerhetsskäl. Påminn också vänner och bekanta. Minnesgoda grannar minns att vi i många omgångar utrett var vi skulle kunna placera ett barnvagnsförråd – alltid med samma resultat, det finns tyvärr inga bra alternativ. Därför har vi nu till hjälp, monterat ramper för cyklar och barnvagnar.

Funderar du på att renovera din lägenhet? Vi påminner om att det på hemsidan finns information till stöd och guide. Vi kommer under tidig vår att uppdatera föreningens regler något, så går du i förbättringstankar, håll utkik.

Kanske saknade du (nå ja) dina avgiftsavier en stund? Då vår ekonomiska förvaltare omorganiserar, byter de processer men nu ska avierna vara på plats. Framledes kommer avierna också, istället som nu en gång/kvartal, att levereras varje månad.

Till sist – styrelsen önskar dig några riktigt sköna helger så småningom.

//Bosse, Astrid, Lena, Johanna, Marion, Daniel, Monica och Erika