Balkongregler

För att det ska vara trevligt och trivsamt med balkonger är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra. Följande regler har beslutats vid föreningens årsstämma 2015-06-03. Vid överlåtelse av lägenhet ska informationen förmedlas vidare till nästa lägenhetsinnehavare.

1 Ljud
Visa hänsyn hela dygnet och särskilt 22.00 – 07.00

2 Matlagning
Grillning och annan matlagning på balkongen är inte tillåtet. Grillning får ske på särskild anvisad plats på vår gemensamma gård.

3 Fågelmatning
Mata inte fåglarna på balkongen.

4 Balkonglådor
Balkonglådor och annan växtlighet ska hängas upp eller förvarars på insidan av räcket.

5 Tvätt och vädring
Skaka eller piska inte mattor på balkongen och häng inte tvätt över räcket.

6 Rökning
Rökning är på balkongen undanbedes. Om Ni vid något extraordinärt tillfälle vill röka på balkongen bör ni inhämta de närmaste grannarnas tillstånd.

7 Utseende
Använd inte balkongen som skräpförråd. Antenner, paraboler och skyltar är inte tillåtet. Markiser som görs fast på ytterväggen får inte sättas upp. Fast armatur som kan störa grannarna bör inte sättas upp.

8 Rengöring
Se till att det inte rinner ner vatten till grannen vid rengöring och under vintern ska balkongen hållas ren ifrån snö och istappar.

9 Skador
Skador som man orsakat på balkonger eller fasad är lägenhetsinnehavaren kostnadsansvarig för.