Fönsterrenoveringen nu avslutad, tack för gott samarbete

– meddela eventuella anmärkningar senast 17 juni

Vi har nu genomfört slutbesiktning och konstaterat att arbetet är väl utfört. Dock kan efterjusteringar eventuellt behövas. Vi rekommenderar därför att ni kontrollerar alla era nyrenoverade fönster, framför allt de övre, så att de går att öppna utan att ta i, se också efter om det eventuellt finns klämskador eller om färg fastnat och släppt.

Under arbetets gång har Penselkompaniet samtidigt passat på att förbättra fönstermålningen mot gården inom garantitiden (renoveringen 2017). Vi har samtidigt förstärkt säkerhetsskyddet och bytt vädringshakarna på samtliga fönster i båda trapphusen.

Om det finns något i samband med målningen att anmärka på så måste du kontakta styrelsen via e-post brfsanktgoran3@gmail.com senast den 17 juni.

Tack alla för gott samarbete under perioden!

Ha det gott/
Styrelsen