Om Brfsanktgoran3

Bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 ligger vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm och består av Björngårdsgatan 8 och Maria Prästgårdsgata 10.

Hej grannar!

En sommarhälsning från oss i styrelsen. Vi har haft vårt andra möte i vår nya konstellation och tar nu en paus under sommaren för att åter ses i augusti. Här följer kort info om stämman, styrelsen och vad som är på gång i fastigheten.

Stämma & styrelse

Vi påminner om att du här hittar handlingarna inklusive protokoll från årets stämma. På stämman valdes en ny styrelse och valberedning. Här hittar du oss inklusive kontaktuppgifter.

Till vardagen hör löpande underhåll men några större insatser är värda att nämna. Som ni vet har mycket varit på gång i föreningen där vi följer vår plan.

Hiss & fönster
Som nämnts på stämman har vi under verksamhetsåret rustat hissen på Maria Präst och nu är också fönsterrenoveringen klar så när som på bättringar.

Brandskydd
Som en del i vårt brandskyddsarbete har vi renoverat styrningen till rökluckorna samt korrigerat placering. Vi avvaktar eventuella ytterligare förslag efter den SBA (systematiskt brandskyddsarbete) som genomförts. Vi passar också på att påminna dig om att kontrollera dina brandvarnare.

Energideklaration och radonmätning
Vi har under våren upprättat en energideklaration och via den fått förslag till åtgärder. Vi har också genomfört en ny radonmätning. Vi återkommer när vi fått resultatet.

Tvättstugan

Vi har nyligen bytt en av våra tvättmaskiner i förtid.

Ett riktigt skyfall…

Som ni kanske märkte tokregnade det för någon vecka sedan – ett regn med konsekvenser. Ett stuprör på Björngårdsgatan drogs ner av trycket. Där av fasadklättrare som akut åtgärdade dagen efter. Efter regnet uppdagades också vatten i lokalen under gården. Detta utreds för stunden och vi upprättar ett försäkringsärende.

Kontakta oss gärna

Du kan alltid höra av dig till styrelsen såklart om du har frågor eller förslag. Maila oss i styrelsen.

Med detta vill vi önska en fin fortsatt sommar,
Hälsningar styrelsen Brf S:t Göran 3

Fönsterrenoveringen nu avslutad, tack för gott samarbete

– meddela eventuella anmärkningar senast 17 juni

Vi har nu genomfört slutbesiktning och konstaterat att arbetet är väl utfört. Dock kan efterjusteringar eventuellt behövas. Vi rekommenderar därför att ni kontrollerar alla era nyrenoverade fönster, framför allt de övre, så att de går att öppna utan att ta i, se också efter om det eventuellt finns klämskador eller om färg fastnat och släppt.

Under arbetets gång har Penselkompaniet samtidigt passat på att förbättra fönstermålningen mot gården inom garantitiden (renoveringen 2017). Vi har samtidigt förstärkt säkerhetsskyddet och bytt vädringshakarna på samtliga fönster i båda trapphusen.

Om det finns något i samband med målningen att anmärka på så måste du kontakta styrelsen via e-post brfsanktgoran3@gmail.com senast den 17 juni.

Tack alla för gott samarbete under perioden!

Ha det gott/
Styrelsen

Kvittera ut dina nya nycklar 31 mars

Montaget av säkerhetsdörrar startar vecka 14, men redan om en vecka kommer du att få kvittera ut de nya nycklarna till de nya dörrarna. Nyckelkvitteringen äger rum i porten Björngårdsgatan. Boka redan nu in torsdag 31 mars klockan 7.30 – 8.00.

Svenska Skydd kommer att lägga ett meddelande i din brevlåda tre dagar innan montage av just din dörr. Om du vet att du inte kan vara hemma vid dörrmonteringen, kan du vid nyckelkvitteringen passa på att lämna in en uppsättning uppmärkta nycklar till din befintliga dörr..