Nu startar fönsterrenoveringen

Företaget Penselkompaniet som har fått renoveringsuppdraget inleder arbetet i morgon den 1 september. De börjar med trapphusfönstren och startar på Björngårdsgatan. Fönsterskyddet i trapphusen kommer att förstärkas med tanke på barnens säkerhet.

I mitten av nästa vecka är det dags för fönstren i lägenheterna, med start på Maria Prästgårdsgata. Penselkompaniet har 15 arbetsdagar på sig för varje fönster, så vi är utan våra fönster under tre veckor. Enligt tidsplanen ska arbetet vara klart vecka 42, men det kan påverkas av oplanerade renoveringsbehov och kompletteringar.

Detaljerad information om renoveringen delas ut i postfacken till alla berörda
Du kommer att få veta datum och tid när Penselkompaniet behöver komma in i din lägenhet. Alla får också erbjudande om att på egen bekostnad få fönstren renoverade även på insidan och priser finns med i informationen som delas ut. Våra hyresgäster får både utvändig och invändig reparation och målning.

Så här går det till
Penselkompaniet gör först en förbesiktning och markerar alla fönster med en egenkontrollsrapport innan de demonterar och skickar iväg dem till sin verkstad. En plastkåpa placeras utvändigt på fönstret som skydd. De yttre fönsterkarmarna renoveras och målas på plats, så det kommer att pågå arbete även inne i lägenheterna och i trapphusen. Penselkompaniet komet att ha löpande kommunikation med respektive boende via en lapp på insidan av ytterdörren.

Renoveringsprojekt i höst

Nu har styrelsearbetet satt igång igen efter sommaren och på höstens åtgärdslista finns följande projekt:

Fönstren mot gården
Renoveringen av alla fönster mot gården startar i månadsskiftet augusti/september och och avslutas i slutet av oktober. Exakt datum och tidsplan presenteras senare.
Den yttre delen av fönstren kommer att monteras bort och skickas iväg för reparation och målning. Det tar 14 dagar innan fönstret är på plats igen och under tiden placeras en plastkåpa utvändigt på fönstret som skydd. Arbetet sker successivt med några fönster i taget. Det blir inga byggnadsställningar – allt arbete sker inifrån lägenheterna och trapphusen.

Balkongräcken Maria Prästgårdsgata
De balkongräcken som är i dåligt skick ska åtgärdas under hösten. Planering pågår och styrelsen återkommer med närmare information.

Utredning inför eventuellt stambyte
Styrelsen har påbörjat planeringen av ett eventuellt stambyte.

Vattenläcka
Problemet med vattenläckage från gården ner i ett av källarförråden kommer att åtgärdas.

Smidesluckor Björngårdsgatan
Smidesluckor till några källarfönster mot Björngårdsgatan har saknats, men är nu beställda och kommer på plats i början av hösten. Förutom att det blir enhetligt och estetiskt hindrar de insyn och läckage till berörda källarförråd.

Fasadrenoveringen är försenad

Företaget Morneon som ska renovera fasaden väntar på Gatukontorets marktillstånd för byggnadsställningen. Tillståndet är några veckor försenat och beräknas bli beviljat under vecka 14-15. Så fort det beviljats sätts ställningarna upp. Morneon återkommer med information om exakt tidpunkt för start och ny tidsplan.