Fasadrenoveringen är försenad

Företaget Morneon som ska renovera fasaden väntar på Gatukontorets marktillstånd för byggnadsställningen. Tillståndet är några veckor försenat och beräknas bli beviljat under vecka 14-15. Så fort det beviljats sätts ställningarna upp. Morneon återkommer med information om exakt tidpunkt för start och ny tidsplan.