Vem äger barncyklarna på bilden?

Tack alla som städade gården ikväll! Nu är den sopad, blompyntad och redo för sommaren. Vi hittade några barncyklar med okända ägare. Är någon av cyklarna på bilden din, så märk upp den på en gång. De som inte är märkta 24 maj skänks till Tonys cyklar. 

 

Info om renovering av grannhus

Föreningen har fått följande information:

  • Vecka 19 startar fasadrenovering av hörnhuset på Björngårdsgatan 11/Maria Prästgårdsgata 8 (vid trappan). Beräknad tid 12-14 veckor. Entreprenör är Morneon Bygg AB. 
  • Renovering av fönster och dörrar kommer att ske på Maria Prästgårdsgata 12. Beviljat bygglov finns, men ännu ingen information om startdatum eller entreprenör. 

Kallelse till föreningsstämma 8 maj

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdag den 8 maj 2019 kl. 19.00.

Plats: Pond Design på Riddargatan 17D, 3 tr, över gården (t-bana Östermalmstorg).
Kom i god tid för porten öppnas kl 18:45 och stängs exakt kl 19:00.
Om du inte hittar eller har problem att komma in kan du ringa Johanna Augustin
073-230 32 33 eller Astrid Friberg 070-857 09 38.

Här hittar du alla handlingar inför stämman. Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox ikväll. Och skriv ut fler här om det behövs.

Obs! En ny teknisk besiktning av fastigheten har utförts 2019. Därför stämmer inte kommande underhållsplan i årsredovisningen för 2018. Se sista sidan i den nya underhållsplanen 2019-2033.

Om du inte kan närvara på stämman har du möjlighet att rösta via ombud som ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Dagtecknad betyder att fullmakten ska vara undertecknad samma datum som stämman. Ombudet får inte företräda fler än två (2) röstberättigade medlemmar. Använd föreningens fullmaktsblankett, som ska fyllas i och lämnas in på stämman av ombudet.

Välkommen!