Renoveringsprojekt under 2016

Nu när byggnadsställningarna är borta kan föreningens planerade renoveringsarbeten sätta igång. Under året genomförs följande projekt enligt den ekonomiska planen som upprättades vid ombildningen i december 2014.

Fasadrenovering – start vecka 15
Fastighetens fasad måste repareras på några ställen där murbruk lossnat och riskerar att ramla ner. Renoveringen kan inte vänta utan måste ske nu under våren och arbetet beräknas pågå under fem veckor med start vecka 11. Styrelsen har gett företaget Morneon i uppdrag att genomföra projektet. Arbetet omfattar:

  • Fasaden utanför lägenheterna i den östra delen mot Maria Prästgårdsgata 10. Där kommer en byggnadsställning att sättas upp hela vägen upp t.o.m. våning fem.
  • Norra delen av fasaden på Björngårdsgatan till höger om porten, men endast t.o.m. första våningen. Där används lägre byggnadsställningar på hjul.

Ny uppdaterad tidsplan fasadrenovering (inget jobb över helger)
Vecka 15: Ställningsetablering
Vecka 16-18: Puts på Maria Prästgårdsgata 10
Vecka 18: Puts på Björngårdsgatan 8
Vecka 19: Ställningsdemontering


Fönsterrenovering i höst
Utsidan av fönstren mot gården är i dåligt skick och ska renoveras i höst. Det innebär att den yttre delen av fönstren kommer att monteras bort och skickas iväg för reparation och målning. Det tar 14 dagar innan fönstret är på plats igen och under tiden placeras en plastkåpa utvändigt på fönstret som skydd. Arbetet som sker successivt med några fönster i taget, planeras att starta i slutet av augusti och vara färdigt i slutet av oktober. Det blir inga byggnadsställningar – allt arbete sker inifrån lägenheterna.
Just nu pågår upphandling av entreprenör.