Renoveringsprojekt i höst

Nu har styrelsearbetet satt igång igen efter sommaren och på höstens åtgärdslista finns följande projekt:

Fönstren mot gården
Renoveringen av alla fönster mot gården startar i månadsskiftet augusti/september och och avslutas i slutet av oktober. Exakt datum och tidsplan presenteras senare.
Den yttre delen av fönstren kommer att monteras bort och skickas iväg för reparation och målning. Det tar 14 dagar innan fönstret är på plats igen och under tiden placeras en plastkåpa utvändigt på fönstret som skydd. Arbetet sker successivt med några fönster i taget. Det blir inga byggnadsställningar – allt arbete sker inifrån lägenheterna och trapphusen.

Balkongräcken Maria Prästgårdsgata
De balkongräcken som är i dåligt skick ska åtgärdas under hösten. Planering pågår och styrelsen återkommer med närmare information.

Utredning inför eventuellt stambyte
Styrelsen har påbörjat planeringen av ett eventuellt stambyte.

Vattenläcka
Problemet med vattenläckage från gården ner i ett av källarförråden kommer att åtgärdas.

Smidesluckor Björngårdsgatan
Smidesluckor till några källarfönster mot Björngårdsgatan har saknats, men är nu beställda och kommer på plats i början av hösten. Förutom att det blir enhetligt och estetiskt hindrar de insyn och läckage till berörda källarförråd.