Var med och påverka! Skriv en motion senast 23 april.

Alla medlemmar i en bostadsrättsföreningen har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion.  Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget.
 
Skicka din motion till styrelsen senast 23 april
Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med i kallelsen till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. 
 
Så skriver du en motion
Motionen ska innehålla: vad man vill förändra, tydlig motivering till varför man vill förändra, förslag på förändring, namn, underskrift, lägenhetsnummer och adress. Läs mer om hur man skriver en motion. 
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Om du har många goda förslag att motionera om, ska du lämna en motion för varje förslag. Använd gärna mallen som du hittar här.