Var med och påverka! Skriv en motion senast den 1 mars.

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion. Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Har du flera förslag ska du skriva flera motioner. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget.

Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars

Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med i kallelsen till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

OBS! Läs här om hur du skriver en motion.

Lämna in motionen senast den 1 mars via e-postadress astridfriberg@gmail.com eller stoppa den i Astrid Fribergs postbox (Maria Prästgårds gata).

Kallelse till föreningsstämma torsdag 26 april

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 26 april 2018 kl. 19.00.

Plats: Pond Design på Riddargatan 17 D, 3 trappor upp över gården.
Kom i god tid för porten öppnas 18:45 och stängs exakt 19:00. Om du inte hittar eller har problem att komma in kan du ringa Johanna Augustin 073-230 32 33.

Här hittar du alla handlingar inför stämman. Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox ikväll. Och skriv ut fler här om det behövs.

Det är viktigt att du är med. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Om du inte kan närvara på stämman har du möjlighet att rösta via ombud som ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Dagtecknad betyder att fullmakten ska vara undertecknad samma datum som stämman. Ombudet får inte företräda mer än två (2) röstberättigade medlemmar. Använd föreningens fullmaktsblankett, som ska fyllas i och lämnas in på stämman.

Välkommen!