Vill du hyra ut i sommar?

Det förekommer numera många olika former av korttidsuthyrning och lägenhetsbyten organiserat genom olika digitala plattformar. Styrelsen ser positivt på att detta sker och att det är bra om lägenheternas används, särskilt under semestertider när inbrottsrisken är som störst.

Enligt föreningens stadgar 12 § får bostadsrättshavare inte upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen inte ger sitt samtycke. I väntan på att årsstämman den 23 maj 2016 kan fatta beslut, har styrelsen fattat beslut om tillfälliga regler för korttidsuthyrning som gäller fram till årsstämman.