Tidningshållare monteras

I takt med att säkerhetsdörrarna installeras, monteras tidningshållare med namnskylt upp utanför dörrarna. Det kan dröja några dagar innan de kommer upp och då får tidningarna hamna på golvet istället.