Julstädat i soprummen

Som tur var kom sopbilen och tömde soptunnorna. Nu är det dessutom skurat i båda soprummen så det luktar gott i jul. Och LPT har hunnit städa undan det mesta i källare och trapphus. Njut av friden!
God jul och gott nytt år!

Problem med soptömning igen

Det är återigen fullt i våra soptunnor!
Stockholm Vatten och Avfall har fortfarande problem med förseningar och utebliven sophämtning i delar av staden. För att underlätta för alla drabbade finns containrar utplacerade och en schemalagd sopbil kör på Södermalm.
Alla boende måste slänga sina hushållssopor i närmaste container. Det finns en container på Mariatorget 10 mittemot kyrkan.
Du hittar mer information på Stockolm Vatten och Avfalls hemsida 

Förseningar i sophämtningen!

Det är fullt i våra soptunnor!
Stockholm Vatten och Avfall meddelar att det uppstått förseningar och även utebliven sophämtning i delar av staden. För att underlätta för de hushåll och företag som har drabbats finns containrar utplacerade och en schemalagd sopbil kör på Södermalm.
Du hittar tider och platser på www.svoa.se
Alla boende måste slänga sina hushållssopor i närmaste container. Det ska finnas en på Mariatorget 10, mitt emot kyrkan.