Stoppa soplukten!

Det har en längre tid varit problem med soplukt på nedre botten i trapphuset på Maria Prästgårdsgata och inne i lägenheten närmast sopnedkastet. En utredning av problemet har gjorts och och en förbättring av ventilationen i soprummet kommer att genomföras.

Bara hushållssopor i sopnedkastet!
I vissa lägen räcker inte alltid en bra ventilation. När sopkarusellen stannar på grund av stopp i sopnedkastet kan soplukten spridas i hela trappuppgången. Vi vill därför påminna om att vara noga med att sortera hushållssoporna och inte kasta olämpliga saker i sopnedkastet.

Packa dina hushållssopor i lagom stora påsar och knyt ihop dem ordentligt. Allt grövre avfall samt papper och kartong ska kastas i grovsovrummet. Glas, metall och plats slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan eller Högbergsgatan.

Viktigt om våra sopor!

Sopnedkastet lagat
Det har luktat illa i trappuppgången på Maria Prästgårdsgata på grund av att luckan till sopnedkastet inte gick att stänga till ordentligt. Nu är luckan lagad. Kom ihåg att se till att den alltid är stängd

Grovsoprummet måste användas korrekt
Grovsopor får inte placeras på golvet, utan endast i de olika behållarna. Om du lägger dina grovsopor utanför behållarna, på fel plats eller till exempel lämnar tomglas där måste vår förening betala extra för sophämtningen. Det gäller alltså våra gemensamma kostnader.

  • Följ instruktionerna för sopsortering som finns uppsatta i grovsoprummet.
  • Pappersbehållarna får enbart innehålla papper.
  • Vik ihop kartonger så får vi plats för mer.
  • Släng inte hushållssopor i grovsoprummet.
  • Glas, metall och plast slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan eller Högbergsgatan.