Problem med soptömning igen

Det är återigen fullt i våra soptunnor!
Stockholm Vatten och Avfall har fortfarande problem med förseningar och utebliven sophämtning i delar av staden. För att underlätta för alla drabbade finns containrar utplacerade och en schemalagd sopbil kör på Södermalm.
Alla boende måste slänga sina hushållssopor i närmaste container. Det finns en container på Mariatorget 10 mittemot kyrkan.
Du hittar mer information på Stockolm Vatten och Avfalls hemsida