Förseningar i sophämtningen!

Det är fullt i våra soptunnor!
Stockholm Vatten och Avfall meddelar att det uppstått förseningar och även utebliven sophämtning i delar av staden. För att underlätta för de hushåll och företag som har drabbats finns containrar utplacerade och en schemalagd sopbil kör på Södermalm.
Du hittar tider och platser på www.svoa.se
Alla boende måste slänga sina hushållssopor i närmaste container. Det ska finnas en på Mariatorget 10, mitt emot kyrkan.