Postboxarna börjar användas 3 augusti

Nu är postboxarna uppsatta och färdiga att användas. Posten har godkänt dem och utdelning av post i boxarna börjar på måndag den 3 augusti.
Alla lägenhetsinnehavare och hyresgäster har fått ett kuvert med nycklar och en kvittenslapp. Skriv under kvittensen och stoppa den i styrelseordförande Lena Janssons brevlåda (Björngårdsgatan 1 trappa).

Postboxarna monteras upp nu i veckan

Som tidigare meddelats kommer postboxar att placeras i entrén på Björngårdsgatan respektive Maria Prästgårdsgata. Monteringen är planerad nu till månadsskiftet juni/juli, men boxarna kommer inte att användas av posten förrän från och med 1 augusti då ombyggnaden av hissarna beräknas sätta igång.

Alla lägenhetsinnehavare och hyresgäster kommer att få nycklar till postboxarna i sina brevlådor under sommaren. Tillsammans med nycklarna lämnas också en kvittens som ska skrivas på och lämnas in till styrelseordförande Lena Jansson, Björngårdsgatan, 1 tr.

Postboxar i entrén inom 8 veckor

Som tidigare meddelats kommer posten inte att delas ut i våra brevlådor när hissarna stängs av för ombyggnad under flera veckor i sommar.

Styrelsen har noggrant diskuterat postfrågan och insett att det är bråttom att hitta en lösning. Det finns ännu inget besked om exakt när hissarna kommer att stängas av och det kan ta upp till åtta veckor att få färdiga boxar på plats. Därför bestämde sig styrelsen vid sitt senaste möte att fatta beslut i frågan.

Det bedömdes att flertalet boende vill slippa hämta sin post vid ett utlämningsställe. Styrelsen beslutade därför att köpa in postboxar som kommer att placeras i entrén på Björngårdsgatan respektive Maria Prästgårdsgata. Boxarna kommer att färganpassas till respektive entré.

Här hittar du mer information om fastighetsboxar. 

Utredning om postboxar

Frågan om post-boxar i entréplanet har blivit aktuell av två anledningar. Posten kommer inte att bäras ut under den period på sex veckor då hissarna är avstängda för utbyggnad till vindsplanet (ännu oklart när). Om säkerhetsdörrar utan brevlåda installeras, blir postboxar dessutom en nödvändig lösning. Styrelsen utreder frågan och återkommer med information.