Postboxarna monteras upp nu i veckan

Som tidigare meddelats kommer postboxar att placeras i entrén på Björngårdsgatan respektive Maria Prästgårdsgata. Monteringen är planerad nu till månadsskiftet juni/juli, men boxarna kommer inte att användas av posten förrän från och med 1 augusti då ombyggnaden av hissarna beräknas sätta igång.

Alla lägenhetsinnehavare och hyresgäster kommer att få nycklar till postboxarna i sina brevlådor under sommaren. Tillsammans med nycklarna lämnas också en kvittens som ska skrivas på och lämnas in till styrelseordförande Lena Jansson, Björngårdsgatan, 1 tr.