Utredning om postboxar

Frågan om post-boxar i entréplanet har blivit aktuell av två anledningar. Posten kommer inte att bäras ut under den period på sex veckor då hissarna är avstängda för utbyggnad till vindsplanet (ännu oklart när). Om säkerhetsdörrar utan brevlåda installeras, blir postboxar dessutom en nödvändig lösning. Styrelsen utreder frågan och återkommer med information.