Om Brfsanktgoran3

Bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 ligger vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm och består av Björngårdsgatan 8 och Maria Prästgårdsgata 10.

Vindsbygget och ojämnt vattentryck

De utökade arbetstider på helger och lördagar som aviserats av Innovation Design i trapphusen i förra veckan har inte kommunicerats med styrelsen. Det är från föreningens sidan naturligtvis inte önskvärt att arbetstiderna ska utökas på detta sätt och diskussion pågår med Innovation Design.

Det ojämna vattentryck och det ljud som vattenpumpen för är fortsatt ett problem. Innovation Design har bytt ut en del material (backventil och hydropress) samt justerat tyckinställningar med viss förbättring som resultat. Arbete pågår fortfarande från både styrelsens och Innovation Designs sida eftersom problemet till stor del kvarstår.

Planering för balkongbygge pågår

Balkonggruppen har fått in önskemål om annan placering av balkongerna  i norra stammen (Björngårdsgatan) där det inte fungerar att bygga dem i köket. En arkitekt har därför gjort en ny ritning, där dessa balkonger flyttats från köket till det invidliggande rummet, utom på fjärde våningen som ser annorlunda ut. Ritningen och en ny ansökan om bygglov för balkonger har inlämnats.

Balkonggruppen kommer att ge mer detaljerad information före årsstämman i maj då frågan kommer att behandlas.