Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkommen till ordinarie föreningsstämma den 3 juni kl. 19.00. Plats: Stockholms Business Regions kontor, Drottninggatan 33, 1 tr. OBS: Då porten är låst kommer ingen in efter mötets start. Dagordning enligt 31 § i stadgarna

Medlemmar är välkomna att anmäla ärenden till stämman senast den 13 maj via e-post till ordförande Lena Jansson