Vindsbygget och ojämnt vattentryck

De utökade arbetstider på helger och lördagar som aviserats av Innovation Design i trapphusen i förra veckan har inte kommunicerats med styrelsen. Det är från föreningens sidan naturligtvis inte önskvärt att arbetstiderna ska utökas på detta sätt och diskussion pågår med Innovation Design.

Det ojämna vattentryck och det ljud som vattenpumpen för är fortsatt ett problem. Innovation Design har bytt ut en del material (backventil och hydropress) samt justerat tyckinställningar med viss förbättring som resultat. Arbete pågår fortfarande från både styrelsens och Innovation Designs sida eftersom problemet till stor del kvarstår.