Slutbesiktning vindsbygget

Innovation Design som köpte vinden av den förre fastighetsägaren, har sedan januari 2015 har arbetat med att bygga vindslägenheter, lägga nytt tak och inreda källaren med lägenhetsförråd. Lägenheterna besiktigades i höstas, men takarbetena avslutades inte förrän nu i februari.

Den 17 februari genomfördes en slutbesiktning av takrenoveringen och de arbeten som skulle åtgärdas i källaren. Huvudbesiktningsmannen godkände tyvärr inte arbetet, vilket innebär att Innovation Design snarast måste åtgärda de fel som hittades. Först när detta är klart kan de få sitt intyg.

Inflyttning på vinden

Vindslägenheterna är så gott som klara nu och våra nya grannar flyttar in under den kommande veckan. Varmt välkomna.
Arbetet med taket är inte färdigt ännu, så det kommer att bullra och banka ett tag till. Föreningen kommer att slutbesiktiga taket och alla allmänna utrymmen den 30 november. Efter det kommer byggnadsställningarna att tas ner och gården ska äntligen städas.

Vindsbygget inne i slutfasen

Just nu pågår bland annat takläggning. Innovation Design måste fortsätta jobba lördagar för att hålla tidsplanen, men hissfirman är effektiv och de nya hissarna kanske blir klara tidigare än beräknat.

Det borras, bankas och skramlar förfärligt och bygghissen går en på nerverna, men håll ut. Slutet är nära. Inflyttningen i de nya lägenheterna beräknas ske under oktober och ställningarna ska tas ner senast den 30 november.

.