Stoppa soplukten!

Det har en längre tid varit problem med soplukt på nedre botten i trapphuset på Maria Prästgårdsgata och inne i lägenheten närmast sopnedkastet. En utredning av problemet har gjorts och och en förbättring av ventilationen i soprummet kommer att genomföras.

Bara hushållssopor i sopnedkastet!
I vissa lägen räcker inte alltid en bra ventilation. När sopkarusellen stannar på grund av stopp i sopnedkastet kan soplukten spridas i hela trappuppgången. Vi vill därför påminna om att vara noga med att sortera hushållssoporna och inte kasta olämpliga saker i sopnedkastet.

Packa dina hushållssopor i lagom stora påsar och knyt ihop dem ordentligt. Allt grövre avfall samt papper och kartong ska kastas i grovsovrummet. Glas, metall och plats slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan eller Högbergsgatan.