Viktigt om våra sopor!

Sopnedkastet lagat
Det har luktat illa i trappuppgången på Maria Prästgårdsgata på grund av att luckan till sopnedkastet inte gick att stänga till ordentligt. Nu är luckan lagad. Kom ihåg att se till att den alltid är stängd

Grovsoprummet måste användas korrekt
Grovsopor får inte placeras på golvet, utan endast i de olika behållarna. Om du lägger dina grovsopor utanför behållarna, på fel plats eller till exempel lämnar tomglas där måste vår förening betala extra för sophämtningen. Det gäller alltså våra gemensamma kostnader.

  • Följ instruktionerna för sopsortering som finns uppsatta i grovsoprummet.
  • Pappersbehållarna får enbart innehålla papper.
  • Vik ihop kartonger så får vi plats för mer.
  • Släng inte hushållssopor i grovsoprummet.
  • Glas, metall och plast slänger du vid återvinningsstationerna på Timmermansgatan eller Högbergsgatan.