Kallelse till föreningsstämma 8 maj

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdag den 8 maj 2019 kl. 19.00.

Plats: Pond Design på Riddargatan 17D, 3 tr, över gården (t-bana Östermalmstorg).
Kom i god tid för porten öppnas kl 18:45 och stängs exakt kl 19:00.
Om du inte hittar eller har problem att komma in kan du ringa Johanna Augustin
073-230 32 33 eller Astrid Friberg 070-857 09 38.

Här hittar du alla handlingar inför stämman. Handlingarna delas inte ut på stämman, så ta med dig dina egna som delas ut i din postbox ikväll. Och skriv ut fler här om det behövs.

Obs! En ny teknisk besiktning av fastigheten har utförts 2019. Därför stämmer inte kommande underhållsplan i årsredovisningen för 2018. Se sista sidan i den nya underhållsplanen 2019-2033.

Om du inte kan närvara på stämman har du möjlighet att rösta via ombud som ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Dagtecknad betyder att fullmakten ska vara undertecknad samma datum som stämman. Ombudet får inte företräda fler än två (2) röstberättigade medlemmar. Använd föreningens fullmaktsblankett, som ska fyllas i och lämnas in på stämman av ombudet.

Välkommen!