Var med och påverka! Skriv en motion senast den 1 mars.

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion. Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Har du flera förslag ska du skriva flera motioner. Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget.

Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars

Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med i kallelsen till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

OBS! Läs här om hur du skriver en motion.

Lämna in motionen senast den 1 mars via e-postadress astridfriberg@gmail.com eller stoppa den i Astrid Fribergs postbox (Maria Prästgårds gata).

Målning av balkonger – start 27 augusti

Den svarta färgen har tyvärr flagnat på utsidan av betongplattan på flera av de nya balkongerna mot gården. WMP Balkong ska åtgärda det här och startar arbetet den 27 augusti. De kommer att kontrollera alla balkonger.

WMP kommer att höra av sig med mer information om målning, tider och utkvittering av nycklar.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
/Styrelsen