Information om säkerhetsdörrarna

Projektplan sätts upp i trapphusen. Arbetet startar vecka 14. En översiktlig projektplan kommer att sättas upp i respektive trapphus där du kommer att kunna se preliminär dag för installation av just din dörr. Därefter kommer respektive medlem få en avisering cirka 3 dagar före installation.

Installation/montage. Utbyte och installation av ny säkerhetsdörr sker under samma dag. I samband med det kommer du även att få de nya nycklarna. Varje installation medför oväsen i ungefär 2 – 3 timmar. 

Var hemma eller lämna nyckel. Lägenheterna måste vara tillgängliga vid aviserad tidpunkt. Lägenhetsdörrarna kommer att monteras i en följd, vilket innebär att montörerna inte kan tillgodose enskilda önskemål om tidpunkt för montaget.

Plocka undan i hallen. Innan installationen måste du ta bort möbler, kläder med mera, så att det är tomt en meter från tamburdörren. Grovstädning utförs av montörerna och finstädning får varje medlem själv ombesörja.

OBS! Mer info kommer i din postbox så småningom.

Kontaktuppgifter
Representant Svenska Skydd AB: Niklas Svahn, telefon 08-562 270 38
Representanter Brf Sankt Göran 3:
Leena Uusitalo, leena.uusitalo@hotmail.com
Maud Herslöf, maudherslof@hotmail.com
Anna Berlin, berlin.anna@comhem.se