Slutbesiktning vindsbygget

Innovation Design som köpte vinden av den förre fastighetsägaren, har sedan januari 2015 har arbetat med att bygga vindslägenheter, lägga nytt tak och inreda källaren med lägenhetsförråd. Lägenheterna besiktigades i höstas, men takarbetena avslutades inte förrän nu i februari.

Den 17 februari genomfördes en slutbesiktning av takrenoveringen och de arbeten som skulle åtgärdas i källaren. Huvudbesiktningsmannen godkände tyvärr inte arbetet, vilket innebär att Innovation Design snarast måste åtgärda de fel som hittades. Först när detta är klart kan de få sitt intyg.