Alla dörrar i pannrummet måste flyttas!

Alla de lägenhetsdörrar som placerades i pannrummet när vinden tömdes, måste omgående flyttas. Det kommer att läcka vatten ner från rören i taket och dörrarna blir förstörda om de står kvar.
Senast nästa helg måste pannrummet tömmas. Eftersom det är många dörrar som står tätt travade, måste alla dörrägare samordna flytten och hjälpas åt vid ett bestämt tillfälle. Det finns inget annat allmänt utrymme i källaren där dörrarna får plats, så var och en måste nu ansvara för att ta hand om sina dörrar.

Ett stort byggförråd sätts upp på gården

Under stambytet behöver LPT utnyttja en del av gården för att förvara sitt byggmaterial. Ett förråd på 6 x 9 meter kommer att sättas upp. Det innebär att uteplatserna försvinner och att det blir cirka en meters bred gångväg mellan våra två entréer. Utrymmet för cyklarna blir däremot kvar.