Ett stort byggförråd sätts upp på gården

Under stambytet behöver LPT utnyttja en del av gården för att förvara sitt byggmaterial. Ett förråd på 6 x 9 meter kommer att sättas upp. Det innebär att uteplatserna försvinner och att det blir cirka en meters bred gångväg mellan våra två entréer. Utrymmet för cyklarna blir däremot kvar.